Hipofiz Bezi Tümöründen Kaynaklanan Görme Kaybı

Geçici görme kaybı, Ani görme kaybı, Yavaş ilerleyen görme kaybı, Göz kapağında düşme, Çift görme, Göz bebeklerinde ...
Devamını Oku

Anevrizma

İlk planlı anevrizma ameliyatı 1933'de DOTT tarafından gerçekleştirildi. (Adele ile sararak) DANDY 1937'de ilk anevrizma kliplmesini gerçekleştirdi. SAK ...
Devamını Oku

Arteriovenöz Malformasyonlar

AVM'lar nöbet, başağrısı, fokal nörolojik bozukluk ve kanama ile ortaya çıkma eğilimindedirler. En sık ortaya çıkış şekillerinin kanama ...
Devamını Oku

Karotis Darlığı

Karotis darlığının en sık klinik bulgusu servikal üfürümdür. Üfürümün oluşması için en az % 25 darlık olması gereklidir. ...
Devamını Oku

İskemik Beyin Damar Hastalıkları

Halk arasında 'İnme' olarak bilinen iskemik beyin damar hastalıkları önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. İleri toplumlarda üçüncü ölüm ...
Devamını Oku

Kafa Travmaları

Özellikle trafik kazalarının yoğun bir şekilde yaşandığı ülkemizde, beraberinde iş kazaları ve diğer küçük yaralanmalar acil poliklikiniklere en ...
Devamını Oku

Epidural Kanama

Beyin üzerini örten dura dediğimiz zar ile kemik arasındaki kanamalara epidural kanama denir. Tüm EDH’ların yaklaşık %60’ının çocuklarda ...
Devamını Oku

Kronik Subdural Kanama

Genellikle ileri yaşlarda ve sıklıkla kafa travmasının geç bir sonucu olarak ortaya çıkar.  Özellikle yaşlılık ile birlikte atrofi ...
Devamını Oku

Akut Subdural Kanama

Akut subdural hematom acil nörolojik bir olay olup, yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Hematomun dura ile beyin arasında ...
Devamını Oku

Parkinson Cerrahisi

Parkinson hastalığı, sinir hücrelerinde yıkım ile giden beynin ilerleyici bir hastalığıdır. Öncelikli hastalık bulguları titreme, kas ve eklem ...
Devamını Oku

Periferik Sinir Hastalıkları

Beyin cerrahisinde periferik sinir hastalıkları denilince tuzak nöropatileri genellikle akla gelir. Günümüzde daha sık karşılaştığımız ve tedavisi lokalizasyonu, ...
Devamını Oku

Karpal Tünel Sendromu

Günümüzde çok sık rastlanan bazı hastalıklar var ki,bunların birçoğu günübirlik tedavi ile veya basit cerrahi işlemlerle halledilebilecekken kabusa ...
Devamını Oku

Ulnar Sinir Sıkışması

Ulnar sinir koldaki ana 3 sinirden biridir. Köprücük kemiğinin altından kolun üst kısmının içlerine doğru ilerler. Bir doku ...
Devamını Oku

Brakiyal Pleksus Yaralanmaları

Omuz ve boyun üzerine düşmeler, brakiyal pleksusa komşu kemik kırıkları, ateşli silah yaralanmaları ve delici-kesici alet yaralanmaları brakiyal ...
Devamını Oku

Torasik Çıkış

Torasik "outlet" sendromu (TOS) toraks çıkımında nörovasküler kompresyonla ilgili bir semptom kompleksidir. Tedavi konservatif (fizyoterapi) ve cerrahi girişimlerle ...
Devamını Oku

Sinir Yaralanmaları

Sinir yaralanmalarının sınıflandırılması sinir konponentleri, sinir fonksiyonları ve spontan iyileşme kabiliyetine göre desteklenen harabiyet kısas alınarak yapılır. En ...
Devamını Oku

Hidrosefali

Hidrosefali beyin omurilik sıvısının ( BOS) yapılım, dolanım ve emilimindeki anormallik neticesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Walter E. ...
Devamını Oku

Hidrosefali Tedavisi ve Şant Ameliyatları

Hidrosefali, tanım olarak,  beyin omurilik sıvısının (BOS) yapım ve emilimi arasındaki dengesizlik nedeni ile ventriküler sistemde BOS birikmesidir. ...
Devamını Oku

Third Ventrikülostomi

Ventriküler sistem ile bazal sisternalar arasında beyin omurilik sıvısının serbest akımını sağlamak için yapılan endoskopik girişimdir. Bu akım, ...
Devamını Oku

Çocuk Breyin Cerrahisi

Çocuk beyin cerrahisi; beyin tümörleri, spastisite, hareket bozuklukları, dirençli epilepsi, hidrosefali, kraniyosinostozların, kafa yaralanmaları, spina bifida gibi diğer ...
Devamını Oku

Baş Ağrısı - Nevraljiler ve Ağrı Cerrahisi

Kronik ağrı zayıflatıcı olabilir. Sizin ve aileniz üzerinde duygusal bir otoyol alabilir. Biz kronik ağrı yönetimi ve tedavisinde ...
Devamını Oku

Baş Ağrıları

Başağrısı bir hastalık değil bir semptom olup, toplumda en çok görülen  rahatsızlıklardan biridir. 1988'de Uluslararası Başağrısı Derneği'nin yaptığı ...
Devamını Oku

Trigeminal Nevralji

Trigeminal nevralji; Beyinden çıkan 12 kafa çifti sinirinden birisidir. Beşinci sinir olarak bilinir. Trigeminal sinir alanında genellikle kısa ...
Devamını Oku

Ağrı Cerrahisi

Kronik ağrı zayıflatıcı olabilir. Sizin ve ailenizin üzerinde duygusal bir baskı yapabilir. Biz kronik ağrı yönetimi ve tedavisinde; ...
Devamını Oku

Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri, kökenine, yerleşim yerine ve iyi ya da kötü huylu olmasına göre sinsi seyreden bir hastalıktır. Bazen ...
Devamını Oku

Metastik Beyin Tümörleri

Beyin metastazları erişkinlerde primer tümörlerden 10 kez daha fazla görülen en yaygın intrakranyal tümörlerdir. Kanserli hastaların %20-40 ının ...
Devamını Oku

Beyin Tümörlerinin Sınıflanması

SANTRAL SİNİR TÜMÖRLERİNİN SINIFLAMASI I-     Nöroepitelyal Tümörler Astrositik Tümörler: 1-    Diffüz astrositom a-    Fibriler astrositom b-    Protoplazmik astrositom c-    Gemistositik astrositom 2-    Anaplastik ...
Devamını Oku

Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri

Kanser çocukluk çağında en sık görülen ölüm nedenleri sıralamasında ikinci sıradadır. Primer beyin tümörleri ise çocukluk çağı kanserleri ...
Devamını Oku

Hipofiz Bezi ve Tümörleri

SFENOİD KEMİK: Kafa tabanında ve oksipital kemiklerin önünde yer alır. Korpus, ala major, ala minör, ve pterigoid proçeslerden oluşmuştur. ...
Devamını Oku

Psödotümör Serebri

Psödotümör serebri hastalarının çok büyük bir çoğunluğu obez orta yaş kadınlardır. Hastalarda hgenellikle papilla ödemi (geçici görme kayıpları, ...
Devamını Oku

Omurga Hastalıkları

Kafa travmalarında olduğu gibi trafik kazaları,iş kazaları,doğal afetler yüksekten düşmeler, spor kazaları ve diğer travmalar da omurga yaralanması ...
Devamını Oku

Bel Fıtığı

Bel Fıtığı Toplam beş adet olan bel omurlarının arasında disk adı verilen kıkırdaklar bulunur. Her disk anulus denilen ...
Devamını Oku

Boyun Fıtığı

BOYUN FITIĞI (SERVİKAL DİSK HERNİSİ) Boyun fıtığı yani Servikal  Disk Hernisi rahatsızlığı genellikle genç yaştaki hastalarda daha fazla görülür. ...
Devamını Oku

Bel Kayması

Spondilolistezis; bel kayması  v    DİSPLASTİK TİP v    İSTHMİK TİP A)    Litik B)    Uzamış ve daralmış pars C)    Akut pars fraktürü v    DEJENERATİF v    TRAVMATİK v    PATOLOJİK VE CERRAHİ SONRASI Displastik Spondilolistezis: Genellikle adölesen ...
Devamını Oku

Omurga Kanal Darlığı (spina stenoz) 

Spinalstenoz halk arasında dar kanal olarak bilinen bir hastalık olup, polikliniklere başvuran tüm hastalar içerisinde boğaz enfeksiyonlarından sonra ...
Devamını Oku

Sırt Fıtığı

Torakal disk hernisi, halk arasında sırt fıtığı olarak adlandırılan hastalıktır. Nadir görülen ancak görüldüğü zaman da ciddi anlamda fonksiyonel ...
Devamını Oku

Omurga Yaralanmaları

Kafa travmalarında olduğu gibi trafik kazaları, iş kazaları, doğal afetler yüksekten düşmeler, spor kazaları ve diğer travmalar da ...
Devamını Oku

Omurga Enfeksiyonları

Spinal enfeksiyonların sayısı son zamanlarda yapılan perkutan işlemlerin sayısının artması ve spinal ameliyatların sayısının artması nedeniyle artış göstermektedir. ...
Devamını Oku

Omurga Tümörleri

Omurga tümörleri ekstradural (kemik ile dura arasında), intradural ekstramedüller ( duranın altında ancak myelon dışında),  intramedüller ( myelon ...
Devamını Oku

Vertebroplasti ve Kifoplasti

VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ Vertebroplasti ve kifoplasti vertebra korpusunu kuvvetlendirme amacıyla perkütan ve açık cerrahiye oranla oldukça daha az invazif ...
Devamını Oku