Psödotümör Serebri

Psödotümör serebri hastalarının çok büyük bir çoğunluğu obez orta yaş kadınlardır. Hastalarda hgenellikle papilla ödemi (geçici görme kayıpları, görme keskinliğinde azalma, görme alanında bozulma, daralma),artmış kafa içi basıncına ait bulgular bulunur. Baş ağrısı, kafa içinde uğultu ve tinnitus, retrobulber ağrı, diplopi en sık karşılaşılan klinik bulgulardır.Başağrısı daha çok sabahları olur.

Hastaların nöroradyolojik tetkikleri normal olmakla beraber  slid ventrikül dediğimiz durum olabilir. Daha çok beyin omurilik sıvısının (BOS) üretiminde bir artma olmadan araknoid villilerde yüksek direnç sebebi ile BOS emiliminin azalmasıdır. Detaylandırılırsa obezitede  intra-abdominal basınç artar, bunun sonucu olarak intra-plevral basınçta artar, dolayısı ile serebral venöz dönüş zorlaşır ve intrakranyal venöz basınç artar. Serebral venöz sinüslerde basıncın artması araknoid villilerde BOS emilimini azaltan bir direnç faktörüdür.

Septik veya aseptik tromboz (mastoidit, otit, travma, oral kontraseptifler, superior vena cava trombozu, mediastinal tümör ), obezite, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, addison hastalığı, Turner sendromu, hipoparatiroidizm, adet düzensizliği gibi metabolik ve endokrin hastalıklar ,oral konraseptif kullanımı, steroid kullanımı, A vitamini azlığı veya fazlalığı, psikoterapötik ilaçlar Psödotümör sendromuna eşlik edebilir.

TANI
Psödotümör serebri hastalığının teşhisi anamnez ile başlar. Orta yaş, obez, baş ağrısı ve görme yakınmalarından şikayet eden bir hastada ilk bu sendrom düşünülmelidir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme Psödotümör serebri sendromunda spesifik bulgu vermez. Ventriküllerin ve subaraknoid mesafenin silik veya sıkışık görülmesi sendrom lehinedir. Detaylı bir nörooftalmolojik muayenede göz dibi, görme keskinliği ve görme alanı değerlendirilir. Lomber ponksiyonda basıncın yüksek bulunması önemli bir teşhis yöntemidir. Hastanın muayenesinde sistemik kan basıncı mutlaka ölçülmeli, yüksekse düşürülmelidir.

TEDAVİ
Tedavi görme kaybı, şiddetli baş ağrısı veya diplopisi olan hastalarda mutlaka hemen başlanmalıdır. Asemptomatik psödotümör serebri hastalarında takip yeterlidir. Tedavinin birinci adımı etyolojik sebeplere yönelik olmalıdır. Obezitenin önlenmesi, A vitamini alımı kısıtlaması, hipertansiyonun önlenmesi ilk adımlardır.

BOS üretimini azaltan ilaçlar (karbonik anhidraz inhibitörleri, thiazide diüretikler) medikal tedavide önerilir. Kortikosteroidler kafa içi basıncını düşürseler bile uzun süreli kullanıma uygun değillerdir.
Sonuçta, kilo kaybı, hipertansiyon kontrolu ve medikal tedavi yetersiz kalırsa cerrahi tedavi gündeme gelir.

CERRAHİ TEDAVİ
Lumboperitoneal şant
Ventrikülo-peritoneal şant
Endoskopik optik sinir kılıfı dekompresyonudur.

psodotumor-serebri