Third Ventrikülostomi

Ventriküler sistem ile bazal sisternalar arasında beyin omurilik sıvısının serbest akımını sağlamak için yapılan endoskopik girişimdir. Bu akım, üçüncü ventrikül tabanında mamiller cisimler ve infundibuler reses arasında yer alan tuber sinereumun açılması ile sağlanır. Bu sayede lateral ve üçüncü ventrikül içindeki beyin omurilik sıvısı prepontin sisternaya doğru yönelir.
Hidrosefali tedavisinde kullanımı sınırlı olmakla beraber şanta göre daha doğal bir yoldur.
Tecrübeli ellerde düşük komplikasyon oranı vardır.
Vücutta yabancı bir implant bulunmaz.
Şanta bağlı birçok komplikasyondan hastayı kurtarır.
2 yaş altında genellikle önerilmez.

third-ventrikulostomi