Akut Subdural Kanama

Akut subdural hematom acil nörolojik bir olay olup, yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Hematomun dura ile beyin arasında  birikmesi sonucu beyni iterek ciddi hayati tehlikeye maruz bırakır. Çoğu vaka acil ameliyat gerektirir.  Hematom genellikle serebral hemisferin medial yüzü, falks serebri, superior sagital sinüs ve paryeto-oksipital korteks arasındaki köprü venlerinde oluşur.

Akut subdural hematom kafa travma olgularının yaklaşık %10-20’sinde bulunur. Ciddi travmada  mortalite oranı %50 ile %85 oranındadır. En yaygın lokalizasyonlar; fronto-paryetal konveksite, orta kranyal fossa ve interhemisferik fissürdür. Beyin tomografisinde tipik bulgusu yarım ay şeklinde serebral hemisfer ve kalvaryum iç tabula arasındaki hiperdens koleksiyondur. Travmanın şiddetine göre çok nadiren kendiliğinden rezorbe olabilir.

Acil cerrahi gerektiren bu hastaların yoğun bakım biriminde çok ciddi takip edilmeleri gerekir.

akut_subdural_kanama