Hidrosefali

Hidrosefali beyin omurilik sıvısının ( BOS) yapılım, dolanım ve emilimindeki anormallik neticesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Walter E. Dandy, hidrosefaliyi ilk defa kommunike ve nonkommunike olarak sınıflamıştır. Birçok  sınıflama olmakla beraber sık kullanılan bir sınıflamadır.

 

hidrosefali

NONKOMMUNİKE  

-Aquadukt stenozu
-Foramen monroda atrezi
-Arnold-Chiari malformasyonu
-Dandy Walker malformasyonu
-Tümör
-Benign intrakranial kist
-Kafa kaidesi anomalisi
-Enfektif ventrikülitis
-İntraventriküler Kanama

KOMMUNİKE

-Arnold Chiari malformasyonu
-Dandy Walker malformasyonu
-Leptomeningeal inflomasyon
-İnkomplet araknoidal villi
-Ensefalosel
-Benign kist
-Enfektif ventrikülitis
-Subaraknoid kanama (spontan, travmatik, cerrahi)
-Kimyasal araknoidit

Konjenital ve pediatrik olanları da dahi edebiliriz. Tedavisinden bahsedileceği üzere önemli olan hangi hastaya ne zaman ve nasıl müdahale edileceğidir. Örneğin yenidoğan acil hidrosefalisine doğumdan hemen sonra müdahale etmek gerekir. Bunun için ise hastanemizde kadın- doğum ve yenidoğan yoğun bakım ile koordineli olarak çalışıp 24 saat hastalarımıza destek veriyoruz.