Periferik Sinir Hastalıkları

Beyin cerrahisinde periferik sinir hastalıkları denilince tuzak nöropatileri genellikle akla gelir. Günümüzde daha sık karşılaştığımız ve tedavisi lokalizasyonu, patolojisi, etyolojisi ve fonksiyonel tutulumuna göre değişen hastalıklar akla gelir.

 

Torasik çıkış sendromu
Karpal tünel sendromu
Anterior interosseos sinir sendromu
Supraskapuler sinir sıkışması
Kubital tünel sendromu
Guyon kanalında ulnar sinir sıkışması
Radial sinir sıkışması
Meralgia paresthetica
Safenöz sinir sıkışması
Antrerior tarsal tunel sendromu
Superfisial peroneal sinir sıkışması
Tarsal tünel sendromu

periferik_sinir_hastaliklari_2

Yakınmalar genelde ağrılı paresteziler, uyuşukluk ve motor fonksiyon bozukluklarıdır. Tanı anamnez ve fizik muayene ile kolayca konur. Elektrofizyolojik testler de tanıyı desteklemekte önemlidir. Tuzak nöropatilerinin erken safhasında perinöral ödemde artma ve azalmalarla karakterizedir. Mikrovasküler bası vardır. Basıya bağlı nöropatide myelinde incelme, fibrozis, epi ve perinöral ödem ve endotelyal kalınlaşma gösterilmiştir. Nöropraksi ile aksonotmezis arası bir patoloji ortadadır. Bu da intermittent duyu değişikliklerini açıklamaktadır. Sonuç olarak devamlı ödem ve fokal myelin bozukluğuna neden olur. Devam eden iskemi ve nöral transport defisiti akson dejenerasyon ve motor defisit ile beraber kas atrofisi ve ciddi duyu bozukluklarına neden olmaktadır.