Bel ağrısı, hamilelik sırasında yaygın bir şikayettir ve hamile kadınların yaklaşık yarısını etkiler. Ancak gerçek disk hernisi oldukça nadirdir ve hastaların çoğu ameliyatsız iyileşir.

Gebe hastalarda lomber disk hernisi optimal yönetimine ilişkin sınırlı kanıt mevcuttur.

Lomber disk hernisi, hamilelik sırasında ortaya çıkabilecek yaygın bir cerrahi omurga patolojisidir. Lomber disk hernisinin (LDH) 10.000 hamile kadından 1’ini etkilediği bildirilmiştir Hamilelik durumu, bu hastalığın tanısını ve tedavi yönetimini zorlaştırmaktadır. Cerrahi, anesteziyolojik ve obstetrik prosedürlerin devam eden gelişimi olumlu sonuçlarla sonuçlanır.

Bebek için potansiyel riskler nedeniyle, hamile bir hastada cerrahi müdahale kararı, bunun optimal zamanlaması ve seçilen prosedürün türü özel hususlar tarafından belirlenir. Ancak Tam endoskopik diskektominin gelişimi ile başarı oranı artmıştır.

Lomber MRG, omurganın noninvaziv ve ayrıntılı radyolojik incelemesine izin veren, spinal problemlerden etkilenen hamile kadınlar için ilk seviye ve en güvenli tanı aracını temsil eder. Lomber disk hernisinden  etkilenen hamile kadınların ilk tedavisi konservatiftir ve öncelikle ağrı tedavisine yöneliktir. Medikal tedaviye yanıt vermeyen radiküler ağrı ve ilerleyici nörolojik defisitler ortaya çıktığında, cerrahi düşünülmelidir.