Omurga tümörleri omurga ve omuriliği oluşturan yapıda gelişebilen tümörlerdir. Bu tümörler omurganın boyun, sırt, bel ya da kuyruk sokumu gibi bölgelerinde görülebilirler.

Omurga tümörleri omurilik içi ve omurilik dışı olarak sınıflandırılır. Çocuklarda erişkinlere oranla görülme riski yüksektir. Çocuklarda en sık rastlanan omurilik içi tümörleri, nörofibrom ve menenjiomlardır. Diğer sık görülen tümörler schwannomalar ve “embryonal tümörlerdir”

Omurga Tümörlerinin Belirtileri Nelerdir?

Omurilik içi tümörleri yerleşimlerine göre çocuklarda yüzde 40 oranında görülürken, erişkinlerde görülme oranı yüzde 20’dir. Omurilik dışı tümörlerinin ise çocuklarda görülme oranı yüzde 50, erişkinlerde ise görülme oranı metastatik tümörler hariç yüzde 20’dir.

Yetişkinlerde en sık rastlanan bulgu ağrı iken çocuklarda ise uzuv güçsüzlüğü ilk sırayı almaktadır. Bel ve sırt ağrısı ikinci sıklıkta görülür. Bunun ardından uzuv ağrısı yer almaktadır. Rastlanabilen diğer bulgular arasında kas spazmı, his değişiklikleri yer alır. Omurilik tümörü olan çocuk hastalarda bazen hidrosefaliye (kafasında su toplanması) rastlanabilir.

Omurga tümörlü bir çocuğun muayenesinde görülebilen bulgular sıklık sırasıyla güçsüzlük,  refleks değişiklikleri ve hissi anormalliklerdir. Skolyoz(eğrilik) kifoz(kamburluk), kaslarda erime, bölgesel hassasiyet, kas spazmı, ele gelen bir kitle ve tortikollis (boyunda eğrilik) muayenede saptanabilir.

Omurga Tümörü Nasıl Teşhis Edilir?

Rontgen, MR, tomografi, myelografi, kemik sintigrafisi, anjio vb. yöntemlerle omurga tümörleri rahatlıkla teşhis edilebilir. Ancak bu tetkikler her hasta için yeterli olmayabilir. Tümörün yerleşimine, hastanın yaşına göre belki ileri derecede laboratuvar tetkikler de gerekebilir.

Omurga Tümörü Nasıl Tedavi Edilir?

Ciddi belirtilere neden olmayan ve agresif şekilde yayılım göstermeyen iyi huylu tümörler sık aralıkla çekilecek görüntüleme yöntemleri ile takip edilebilir. Bunun haricinde cerrahi olmayan tedavi yöntemleri; kemoterapi ve radyasyon tedavileridir.

Omurganın kendisinden kaynaklanan primer kötü huylu tümörlerde ise genellikle cerrahi tedavi tercih edilir. Amaç, kötü huylu tümör hücrelerinin bir an evvel vücuttan uzaklaştırılmasıdır.

Hem erişkin hem de çocuklardaki omurilik tümörlerin tedavisinde cerrahinin amaç aynıdır:

  • Hücresel Tanı
  • Sinirleri Kurtarmak
  • Ağrının Giderilmesi
  • Tümörün Çıkarılması
  • Spinal hareketliliğin idame edilmesi (Beyinin işe karışmadığı omuriliğin doğrudan kendisinin cevap oluşturduğu hızlı reflekslerdir.)


Cerrahi işlemden sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon yapılması gerekebilir.

Tümörün yeniden oluşmasını engellemek için uzun süreli takip gerekir.